WSPIERANIE W ZMIANIE 

Praca w oparciu o transteoretyczny model zmiany

Dla kogo?

WSPIERANIE W ZMIANIE™ Praca w oparciu o transteoretyczny model zmiany

to kurs dla praktyków wspierających ludzi w dokonywaniu zmian osobistych:

 • coachów,
 • trenerów zmiany,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • trenerów osobistych,
 • dietetyków
 • i innych podobnych profesji.

Dla Ciebie, jeśli:

niektórzy klienci "wypadają" ci z procesów bez słowa wyjaśnienia,

niektórzy klienci, mimo deklaracji, nie wprowadzają zmian w życiu,

niektórzy klienci podchodzą do zmiany po raz kolejny (może jesteś drugim lub trzecim specjalistą, do którego się zwracają), a nadal zmiany nie wprowadzają,

doświadczasz nieskuteczności niektórych metod pracy i nie wiesz dlaczego nie działają,

czujesz, że brakuje ci narzędzi, żeby skutecznie pracować z niektórymi przypadkami.

Dlaczego ważne?

W powszechnej świadomości zmiana utożsamiana jest z działaniem, czyli tym, co daje się zaobserwować. Osoba modyfikuje swoje zachowanie, a otoczenie te modyfikacje widzi i w jakiś sposób jest przez nie dotykane i samo na nie wpływa. Tymczasem w transteoretycznym modelu zmiany etap działania to czwarty z sześciu etapów – a więc ani pierwszy, ani ostatni, ani nawet najistotniejszy. Zmiana zachodzi o wiele dłużej i przebiega na subtelniejszych, mniej widocznych dla otoczenia płaszczyznach.

Nie jest też zjawiskiem jednorodnym: obok zmian behawioralnych związanych z konkretnym zachowaniem, obejmuje szereg zmian w myśleniu, w emocjach oraz w zachowaniach wspierających zmianę główną. Zmiana osobista to w istocie wiązka procesów zmian zachodzących w różnym czasie.

Profesjonalne wspieranie osób we wprowadzaniu trwałych zmian osobistych to zadanie złożone. Wymaga umiejętności dostosowywania właściwych procesów zmiany do etapu zmiany. Wymaga doboru odpowiednich narzędzi w obrębie procesów zmiany. Niektóre błędy we wspieraniu mogą sprawić, że zmiana po prostu nie nastąpi. Ale najbardziej rozpowszechnione błędy - powodują tej zmiany zablokowanie.

Pewne zasady są uniwersalne, niezależne od charakteru wprowadzanej zmiany. Praca ze zmianą może dotyczyć tak różnorodnych obszarów, jak zdrowego odżywiania, zmiany stylu życia, aktywności fizycznej, zwiększenia efektywności osobistej, przygotowania do prowadzenia własnego biznesu, pisania książki, budowania nowego związku i wielu innych.

W trakcie tego krótkiego programu powiemy
jak skutecznie wspierać klientów
i siebie w procesie zmiany. 

Jak pracować z klientami którzy nie są gotowi do zmiany

Jak zmniejszać ambiwalencję wobec zmiany i wzbudzać gotowość do podjęcia działań

Jakie narzędzia i techniki wykorzystywać z klientami na wczesnych i późnych etapach zmiany

Program kursu

1.

Moduł

Wprowadzenie do Transteoretycznego Modelu Zmiany.

2.

Moduł

Praca z klientami na wczesnych etapach zmiany

3.

Moduł

Praca z klientami na późnych etapach zmiany

Przebieg kursu

 • 3 moduły merytoryczne w postaci nagrań - łącznie ok. 7h nagrań
 • 3 spotkania na zoom - łącznie 6h
  Program spotkania: Ćwiczenie praktyczne. Konsultacje przypadków uczestników. Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Sesje/interwizje wzajemne - łącznie 3h
 • Praca w oparciu o własny proces zmiany (w grupie FB) - łącznie ok. 3h
 • Praca podsumowująca: opis sesji prowadzonej w oparciu o transteoretyczny model zmiany - ok. 1h

Start 12 edycji:

12 lutego 2024

Terminy spotkań zdalnych:

19 lutego 2024 (poniedziałek)

26 lutego 2024 (poniedziałek)

3 marca 2024 (poniedziałek)

w godzinach 11:00 - 13:00

Inwestycja

KURS

WSPIERANIE W ZMIANIE 

Praca w oparciu o transteoretyczny
model zmiany

1.195 zł

>